Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γλωσσαρκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η κλώσσα (η κότα).

Συνώνυμα:

Κλωσσαρκά (η)