Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γομαρκάρης, -ισσα »

Ουσιαστικό

Σημασία:

αυτός που μπορεί να κουβαλήσει βαρύ φορτίο («γομάρι»).