Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γελασ̌ιόν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο εμπαιγμός, η εξαπάτηση.