Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Δυναμωτικόν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το τονωτικό.