Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Έλαβεν »

Ρήμα

Σημασία:

έπαθε σπασμούς.