Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ελέισά μου »

Σύνδεσμος

Σημασία:

1. ενώ. 2. το αντίθετο από το αναμενόμενο. 3. ας είναι τέλος πάντων.

Συνώνυμα:

Νέισά μου