Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Διπλομούτσουνος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

μτφ. ο διπρόσωπος, ο υποκριτής.