Γιαννίτσαροι

Image

Λαϊκός κυπριακός τύπος της ονομασίας γενίτσαροι