Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Διχάζουμαι »

Ρήμα

Σημασία:

είμαι αναποφάσιστος, έχω πάνω από μία άποψη.