Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζύα μόνα »

Ουσιαστικό

Σημασία:

παιδικό παιχνίδι.