Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζυάμονα »

Ουσιαστικό

Σημασία:

μονά ζυγά.