Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καθαρά »

Επίρρημα

Σημασία:

μτφ. τώρα που το λέω, τώρα που το θυμήθηκα, για την ακρίβεια.