Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζυοτήριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η τραμπάλα.