Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Θκειος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

o θείος.