Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Θύμιον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. αθθύμιον (1. η ανάμνηση. 2. το ενθύμιο).