Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ίδιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το γίδι.