Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ίσ̌ιος, -α, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

1. ο ευθύς. 2. μτφ. ο ντόμπρος