Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ίσκα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. είδος μανιταριού. 2. το φιτίλι.