Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κασαπεύκω »

Ρήμα

Σημασία:

κρεουργώ, πετσοκόβω.