Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καταγυρεύκω »

Ρήμα

Σημασία:

1. ψάχνω. 2. παλεύω για γνώση.

Συνώνυμα:

Καταϋρεύκω