Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καλάιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το καλάι, ο κασσίτερος.