Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καματιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο πόνος, ο καημός.