Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καμηλαρκόν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο σταύλος των καμήλων.