Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καντιρτίζω »

Ρήμα

Σημασία:

1. υποχρεώνω. 2. πείθω. 3. φέρνω με τα νερά μου.