Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καπνοούφας (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η καπνοδόχος.

Συνώνυμα:

Καπνορούφας (ο)