Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κκιόσκιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. κιόσκιν (1. σκίαστρο για κήπους. 2. το ψιλικατζίδικο).