Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κουμπούριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

είδος όπλου.