Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κοτσ̌ινολαίμης (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το πουλί κοκκινολαίμης.

Συνώνυμα:

Koτσ̌ινοπούππουφος (ο)