Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λαγνίν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο λαχνός.

Συνώνυμα:

Λαγνός (ο), Λαχνίν (το)