Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λακανεμμένος, -η, -ον »

Μετοχή

Σημασία:

το δένδρο που έχει λεκάνη.