Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λυμιστήρα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

δυνατό σχοινί.