Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μαλαθούριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. καλαθούριν.