Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μαλλούππα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. πολλά και μεγάλα μαλλιά. 2. η νιφάδα του χιονιού.