Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μάνταλον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. μαντάλιν (ξύλινη 'κλειδαριά' της πόρτας, μάνταλο).