Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. λόος (ο λόγος).