Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μεγαλάνος (ο) »

Επίθετο

Σημασία:

ο υψηλόβαθμος.