Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μπούκκωμαν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. καφαρτίν (το πρόγευμα).

Συνώνυμα:

Μπρόεμαν, Πρόεμαν (το)