Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μιτσικουρής, -ού και -ούα, -ίν και -ούιν »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. μιτσής.