Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μιχαήλης »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. Μισ̌ελλής (το όνομα Μιχάλης).

Συνώνυμα:

Μιχάηλος, Σ̌αήλης, Σ̌άηλος, Σ̌αλής