Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μνίουμαι »

Ρήμα

Σημασία:

1. εμπλέκομαι. 2. ανακατώνομαι.