Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μουγλιάζω »

Ρήμα

Σημασία:

πιάνω μούχλα, μουχλιάζω.

Συνώνυμα:

Σαγνιάζω, Σαχνιάζω