Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηνυχτίζω »

Ρήμα

Σημασία:

ξενυχτώ.

Συνώνυμα:

Ξηνυχτώ