Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξερκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. ξεβκά (1. η ορθοφροσύνη. 2. η σύνεση).