Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Νετζ̌ινίζω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. ανατζ̌ινίζω ανακινώ, ανακατώννω (τη ζύμη).

Συνώνυμα:

Ανατζ̌ινώ, Νετζ̌ινώ