Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Νηστικός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

ο νηστικός, ο άφαγος, ο πεινασμένος.