Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Όρκος (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. Υπόσχεση στον Θεό. 2. κατάλληλη υγρασία για καλλιέργεια.