Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ορμανίτης, -ισσα, - ικον »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. ορείτης (ο ορεινός, ο βουνίσιος).