Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Οφτόν κλέφτικον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

παραδοσιακό ψητό κρέας σε ξυλόφουρνο, το οποίο έχει τυλιχτεί σε λαδόχαρτο.