Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παζαρλίκκιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. παζαλλίκκιν (το παζάρεμα).