Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παμπορκά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το φορτίο του πλοίου.